Пресбрифінг МОЗ щодо старту вакцинації проти СOVID-19 в Україні

4Пресбрифінг МОЗ щодо старту вакцинації проти СOVID-19 в УкраїніДжерело http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/34130-presbryfinh-moz-shchodo-startu-vaktsynatsii-proty-sovid-19-v-ukraini